MUDr. Helena Máslová - LÁSKA A CHTÍČ 18.2. od 18:00

    v úvodu s cherubínským bubnem

Helena Máslová  je lékařka, která se zabývá psychosomatikou. Má dva tituly MUDr. - vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče.
Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí.

vstupné 390,-
nyní je volných 20 míst
nutná rezervační platba možná přes účet č.ú.: 1515884153/0800  
tím se Vám automaticky zabukuje místo , další potvrzení netřeba , stačí přijít :) 
 REGISTRACE BUDE AUTOMATICKY NAPSÁNA NA JMÉNO VAŠEHO ÚČTU
 (zpětnou vazbu o potvrzení neděláme, musí vám stačit Vaše důvěra v nás:)
DO ZPRÁVY PLATBY NAPIŠTE  H.M.  (počet míst poznáme dle přesné částky)
vstupné je nevratné 

čajovnu otevíráme v 16:00 , vegejídlo a čaje budou v nabídce